www-01 2.jpg

ČIABUVIŲ PASAKOJIMAI

Nacionalinė dailės galerija

2021 M. LIEPOS 17 - RUGSĖJO 26 d.

 

APIE PARODĄ

Čiabuvių pasakojimus aktyvuojančios parodos objektas yra lietuvių etnosas, tiksliau, mažiausią XIX–XX a. visuomenės modernizavimo įtaką patyrusių ir autentiškiausią bei archajiškiausią kultūrą išsaugojusių kaimo gyventojų sluoksnis. Tai yra tie kiti, unikalios etninės tapatybės nešėjai, be kurių nesirastų tauta, nebūtų sukurta nacija. 

Išskleidžiant trijų istorinių epochų (carinės Rusijos, pirmosios nepriklausomos Lietuvos Respublikos, sovietmečio) gilaus kaimo panoramą, apeliuojama į svarbiausius mažojo žmogaus būties dėmenis – laiką ir erdvę. Parodoje iš čiabuvių pasakojimų, išreikštų pačių sukurtais artefaktais ir fotografų, kraštotyrininkų, etnologų, tautosakininkų surinktais liudijimais, audžiamas kraštovaizdis atveria kaimo žmogaus savastį, jos lėtą raidą, atidengia tykios kultūros sluoksnį.

Parodos kuratorė Margarita Matulytė

 

PARODĄ LYDINČIOS VEIKLOS

 
EA36_64-fragm-Poz149_VIII.tif

GINTO KAVOLIŪNO KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS „ŠEIMOS ALBUMAS“

Rugpjūčio 21 d., rugsėjo 18 d.

Dirbtuvių metu menininkas Gintas Kavoliūnas kvies lankytojus įsiamžinti specialioje, ankstesniais laikais gyvavusioje, fotostudijoje bei pasigaminti rankomis atspaustai fotografijai rėmelį pagal XX a. pradžios pavyzdį.

thumbnail.jpeg

SIGITOS SIMONOS PAPLAUSKAITĖS INSTALIACIJA „LAIKŲ LAUKAS“

Liepos 16 - rugsėjo 26 d.

Miežių laukas inspiruoja miesto gyventojų akistatą su gamtą, žemės darbais ir kaimo žmogumi, kurio ramų ir nuosaikų gyvenimą nuolat drumsčia besikeičiantys politiniai ir ekonominiai veiksniai. Kartu jis atliepia parodoje keliamus tapatybės ir atminties klausimus.

thumbnail-2.jpeg

MARIAUS JUKNEVIČIAUS PROJEKTAS „ČIABUVIŲ FONOGRAMOS“

Liepos 16 - rugsėjo 26 d.

Rekreacinėje zonoje šalia Nacionalinės dailės galerijos, Bernardinų sode, Vingio parke, Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus kiemelyje, Palangos botanikos parke kviečiame pasiklausyti autentiškos XX a. gyventojo sekamos pasakos ar pasidalinimo prisiminimais.

EA13_49-av-fragm-Poz175_VI-av-2.tif

EDUKACINĖ BENDRUOMENIŲ PROGRAMA „KAS AŠ ESU?“

Rugpjūčio 3 - rugsėjo 23 d.

Specialiai Lietuvos bendruomenėms sukurta edukacine programa siekiama aktualizuoti Lietuvos reprezentacijos, identiteto konstravimo, savęs suvokimo klausimus. Didesnį vietos bendruomenių atstovavimą edukacinėje programoje inicijuoja parodos turinys ir jame dominuojanti kaimo ir mažų miestelių gyvenimą atspindinti medžiaga.

thumbnail-3_edited_edited_edited.jpg

ADOMO NARKEVIČIAUS PASKAITA „LIETUVIŠO ETNINIO „TIPO“ ATVAIZDAS IR JO IŠTAKOS: POVILO VIŠINSKIO FOTOGRAFIJOS ATVEJIS“

Liepos 22 d., 18 val.

Pranešime apmąstomos Višinskio 1896–1898 m. ekspedicijos į gimtąją Žemaitiją, kurių metu jis atliko etnografinius ir antropometrinius tyrimus, fotografavo etninius „tipus“.

BILIETAI

Standartinis bilietas - 5 Eur
Bilietas su nuolaida - 2.5 Eur

DARBO LAIKAS

Antradieniais - Trečiadieniais: 11.00-19.00
Ketviratdieniais: 12.00-20.00
Penktadieniais - Šeštadieniais: 11.00-19.00
Sekmadieniais: 11.00-17.00

KONTAKTAI

Telefonas pasiteirauti
(8 5) 212 2997
Konstitucijos pr. 22, Vilnius

 

ORGANIZATORIUS

Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, Nacionalinė dailės galerija.

PROJEKTO KOMANDA

Kuratorė Margarita Matulytė

Architektė Sigita Simona Paplauskaitė

Grafikos dizainerė Laura Grigaliūnaitė

Garso instaliacijos autorius Marius Juknevičius

Šviesos dailininkas Eugenijus Sabaliauskas

Architektūros įgyvendinimo koordinatorius Mindaugas Reklaitis

Projekto koordinatorė Ugnė Marija Makauskaitė

Komunikacijos koordinatorė Goda Aksamitauskaitė

Edukacinės programos kūrybinė grupė:

Ugnė Marija Makauskaitė, Austėja Tavoraitė, Gildas Aleksa, Gintas Kavoliūnas, Eglė Nedzinskaitė, Renata Mažeikaitė, Povilas Šnaras

Eksponatų deponavimo koordinatorius Ernestas Parulskis

Redaktorė Laura Patiomkinaitė-Čeikė

Vertėja Skirmantė Cairns

Eksponatų skaitmeninimo koordinatorė Skirmantė Kvietkauskienė

Eksponatų skaitmenintoja Irena Aleksienė

Internetinio sprendimo autoriai:

Ugnė Marija Makauskaitė, Laurynas Antanavičius

Instaliacijos „Laikų laukas“ autorė Sigita Simona Paplauskaitė

Projekto „Čiabuvių fonogramos“ autorius Marius Juknevičius

„Less Table“ instaliacijos „Rupus laikas“ autorės Živilė Lukšytė ir Julija Mazūrienė

Restauratoriai:

Linas Lukoševičius, Greta Žičkuvienė, Rolandas Vičys, Laima Kruopaitė, Virginija Žigelienė, Rūta Kasiulytė, Virginija Liūgienė, Janita Petrauskienė

Eksponavimo grupė:

Andrius Melys, Vadim Šamkov, Leonas Abromaitis, Vidas Juršėnas, Dainius Markevičius, Tomas Orlovas, Vladislav Michailovskij, Liudvikas Kesminas, Norbert Hinc 

EKSPONATUS SKOLINA

Biržų krašto muziejus „Sėla“, Kauno miesto muziejus, Kauno rajono muziejus, Kretingos muziejus,Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvos liaudies buities muziejus, Lietuvos nacionalinis muziejus, Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, Nalšios muziejus, Rokiškio krašto muziejus, Šiaulių „Aušros“ muziejus, Vilniaus universiteto biblioteka, Žemaičių muziejus „Alka“

PROJEKTĄ FINANSUOJA

Lietuvos kultūros taryba

PROJEKTO PARTNERIAI

Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga, Vilniaus miesto savivaldybė, „Atviros fotografijos dirbtuvės“, „Less Table“, „Samanoja“

RĖMĖJAI

„Exterus“, „Fundermax“

PAGRINDINIS INFORMACINIS RĖMĖJAS

„15min“

INFORMACINIAI RĖMĖJAI

„Go Vilnius“, „Lamų slėnis“, „Media traffic“, „370“, „Neakivaizdinis Vilnius“, „Žirafų projektai“